Welcome to 

Wiki Site- search everything

Izolácia základov

Pri výbere izolácie je podstatné vyberať si rozumne a mať jasno v tom, pre aký účel bude konkrétna izolácia prospešná. Či je Vašou snahou izoláciou zabrániť zbytočnému úniku tepla, či chcete dosiahnuť  zlepšenie akustiky, alebo či Vám záleží na požiarnej bezpečnosti?

Ak patríte k tým, ktorí si kúpili starší dom, potom môžete začať uvažovať aj o izolácii základov, keďže staršie domy sa pri výstavbe neizolovali. Izolacia zakladov Vášho rodinného domu Vám pomôže predovšetkým zabrániť stúpaniu spodných vôd a uchráni Vás pred vlhnutím stavby a chladom.

Izolácia je vo všeobecnosti nemálo ovplyvnená tiež výberom izolačných materiálov. Pre materiály slúžiace na izoláciu je dôležitá tepelno izolačná schopnosť. Pri zhodnocovaní tejto vlastnosti je pre izoláciu vhodné všímať si hlavne dva parametre: súčiniteľ tepelnej odolnosti a tepelný odpor. Čím je tepelný odpor zvolenej hrúbky izolácie vyšší, tým lepšie tepelne izoluje. Väčšinou sa odporúča vyberať si takú izoláciu, ktorá je zo sklených a kamenných vláken. Tie sú vhodné aj pre izoláciu za účelom požiarnej bezpečnosti.

Pri izolácii základov začíname výkopom, ktorý je potom potrebné ručne očistiť od zeminy. Rozprestrieme geotextíliu a okolo domu uložíme fóliu s výstupkami. Na dno výkopu uložíme drenážnu rúru, ktorú následne spojkou spájame s ďalšou rúrou. Výkop zasypeme násypom hrubého štrku, makadamom.  Izoláciu základov však môžete realizovať tiež asfaltovými pásmi.

Najbežnejšími materiálmi, ktoré sa využívajú pre izoláciu základov sú dosky extrudovaného polystyrénu.  Novým materiálom, ktorý sa pomaly dostáva do popredia je penové sklo. Zabraňuje zamŕzaniu, je vynikajúci izolant, neprepúšťa vodu a je nehorľavým izolačným materiálom.

V súčasnosti už môžeme hovoriť nielen o izolácii domu, ale aj o izolácii stien, strechy, využíva sa tepelná izolácia, či striekaná izolácia, ale aj fúkaná izolácia. V možnostiach sú aj izolácie proti hluku, izolácie proti chladu, kryštalická izolácia betónu alebo aj izolácia proti otrasom.

 …